Energimærkning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Energimærkning

10.04.2019 13:20:06

 

Spørgsmål:

Jeg har for 4,5 år siden købt et hus med energimærkning D. Jeg har hele tiden haft svært ved at varme huset op. Huset er 1,5 plan. Nu ser jeg i ernergimærkningen, at der er oplyst, at huset varmes op med 2-strengs rørsystem som almindeligt, samt at der skulle være gulvvarme i 3 rum i underetagen. Jeg har fået af vide af VVS firma, at der i huset er er 1-strengs rørsystem, og det er derfor, huset er så svært at varme op, samt at der ikke er gulvvarme som beskrevet. Kan jeg gøre noget ved det, eller har jeg bare købt katten i sækken? På forhånd tak

Svar:

Kære Spørger,

Der er flere elementer der vil skulle afdækkes i forhold til at kunne konkludere, hvorvidt du i denne sag kan gøre et krav gældende vedrørende den købte ejendoms varmesystem.

Det er en helt grundlæggende forudsætning, at der vil kunne dokumenteres en manglen der kan karakteriseres som retlig relevant. En sådan mangelsbedømmelse må altid tage udgangspunkt i, hvad der er aftalt og oplyst under købet. På det foreliggende oplysningsgrundlag kan det ikke vurderes om der foreligger en retlig relevant mangel, hvilket indledningsvist vil skulle afdækkes nærmere.

Måtte det blive lagt til grund, at der foreligger en retlig relevant mangel skal det nærmere undersøges og afklares, hvem der i givet fald eventuelt vil kunne gøres ansvarlige herfor. Som sagen foreligger oplyst kunne det eventuelt være sælger, energikonsulenten der har laver Energimærket og/eller den byggesagkyndige der måtte have udfærdiget en eventuelt til handlen udarbejdet tilstandsrapport. Men også ejendomsmægler vil kunne være ansvarssubjekt, hvis der er oplyst fejlagtige faktiske forhold i salgssmaterialet.

Sidst kan der vedrørende denne problematik også foreligge en juridisk udfordring i forhold til forældelse, da du angiver at købet ligger 4,5 år tilbage i tid.

For at kunne komme nærmere en konklusion på spørgsmålet og således eventuelt gå videre i sagen, vil du skulle kontakte en BOLIGadvokat, der kan gennemgå de faktiske omstændigheder vedrørende denne sag i detaljer og derefter fremkomme med sin vurdering.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse