Elevatorstøj i ny bygning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Elevatorstøj i ny bygning

17.05.2021 08:43:40

 

Spørgsmål:

We have recently moved into a brand new apartment in Copenhagen and are experiencing significant noise from the elevator inside the apartment. We believe the noise is travelling through the air ventilation system into all rooms. What are the current decibel requirements for noise from elevators inside apartments? In new buildings (finished 2020) there should realistically be no noise? Thanks in advance

Svar:

Kære spørger

Jeg svarer dig på dansk og henviser til grænseværdierne for støj nedenfor:

Grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Miljøstyrelsen har udsendt Orientering nr. 9/1997 “Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø” (PDF) . Heri er der beskrevet anbefalede grænseværdier, som kan bruges ved behandling af klager eller i forbindelse med miljøgodkendelser. Der er desuden beskrevet målemetoder.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz – 160 Hz, og grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau. Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode som er beskrevet i orienteringen. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode_LFstøj .

De anbefalede grænseværdier for vibrationer er:

75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 – 07)
80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 – 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
85 dB i erhvervsbebyggelse.
Grænseværdierne for vibrationer gælder for det KB-vægtede accellerationsniveau, målt på den måde som er beskrevet i orienteringen.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse