Ekstra regning for andelskøb | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ekstra regning for andelskøb

22.12.2014 14:22:19

 

Spørgsmål:

Hej.

Jeg har lige købt en andelsbolig og i den forbindelse lånt pengene til købet og de udgifter forbundet hermed af banken. Nu 3 uger efter, at jeg er flyttet ind og det hele er afsluttet, får jeg besked af andelsboligforeningen, at de har glemt at opkræve en udgift til vurderingsrapport og elsyn. Banken vil ikke betale udgiften, idet den ikke fremgik af fakturaen fra andelsboligforeningen ifm. købet og derfor ikke er medtaget i finansieringen, og jeg har ikke råd til at betale den af egen lomme, om man så må sige. Jeg synes sådan set heller ikke, at det er rimeligt, at jeg skal betale en udgift til købet af egen lomme efter, at jeg tror, at alle udgifter er betalt. Jeg ville jo have lånt pengene til udgiften i banken (som ville have lånt mig dem, hvis de havde vidst det), hvis jeg vidste, at jeg skulle betale den.

Hvad er reglerne her, og hvad er mine/bankens/andelsbolighforeningens pligter og rettigheder omkring denne ekstraudgift?

Svar:

Kære Spørger

Det er en uheldig situation du er havnet i der, og hvis du ikke kan/vil betale beløbet, er der så vidt jeg kan se alene den mulighed at du ophæver handlen, begrundet i foreningens sene fremsendelse af opkrævningen. Der er tale om et beløb, hvor det helt givet vil være reguleret i vedtægterne hvem der skal betale, og hvis det er køber, lider du jo som sådan ikke noget tab, idet det jo hele tiden har været meningen at du skulle betale beløbet, men blot ikke har fået det oplyst.

Der vil derfor, som jeg ser det, være to muligheder, enten at betale eller at ophæve handlen, medmindre foreningen vil dække kulancemæssigt eller lade dig afdrage beløbet.

Med venlig hilsen

Jesper Andersen, advokat (L)
Dansk BOLIGadvokat, Hadsund


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse