Ejendomsskat på gammelt hus | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ejendomsskat på gammelt hus

03.12.2014 10:31:56

 

Spørgsmål:

Hej Jeg har lige fundet ud af at vi har betalt ejendomsskat for vores gamle hus i 9 år. Jeg har fået refunderes de sidste 3 år fra kommunen.
Køber af vores gamle hus siger det er bare synd, og de takker for at vi gad og betale for dem.

Mit spørgsmål lyder på om der er nogen forældelse frist på sådanne en gæld. Eller om jeg kan slæbe dem i fogedretten ????
Under forenklet inkasso.

Svar:

Kære spørger

Krav forældes som hovedregel 3 år efter, at man som fordringshaver kunne kræve betaling heraf.

Jeg vil mene, at I – desværre – falder inden for denne hovedregel. Det betyder, at I ikke kan "komme efter" køberen af jeres hus.

Hvis man som fordringshaver ikke var bekendt med fordringens eksistens, hvilket lader til at være jeres tilfælde, løber forældelsesfristen dog først fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

I jeres situation formoder jeg, at I falder i den sidste kategori, således at forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor I "burde have fået kendskab hertil". Dette tidspunkt vil højest sandsynligt falde sammen med de aktuelle tidspunkter, hvor I har betalt køberens ejendomsskat, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. At man overser posten på sin betalingsservice-oversigt eller sit kontoudskrift, vil ikke være særlige omstændigheder, der kan fravige hovedreglen om, at krav forældes efter 3 år.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse