Efterfølgende registrering af m2 til beboelse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Efterfølgende registrering af m2 til beboelse

30.03.2023 08:51:19

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg ejer et nedlagt landsted, hvor tidligere ejer (familieoverdraget til mig) har ombygget en staldbygning til beboelse (gildesal). Dette er ombygget i ca. 2002.

Det fremgår ikke af bolig-m2 i BBR. Jeg har så selv bygget videre og inddraget en vognport til 2 værelser.

I begge tilfælde er der bygget, isoleret og lagt gulvvarme efter alle regler.

Der er intet af ovenstående, som er indberettet til BBR.

Det nuværende boligareal er registreret som 140 m2, men i virkeligheden er det omkring 280 m2.

Kan det overhovedet lade sig gøre at få det godkendt som beboelse, når det er bygget for mange år siden og i så fald at jeg ikke gør, kan jeg så få problemer ved videresalg?

Svar:

Kære Spørger

Det kræver tilladelse fra Kommunen at ombygge/inddrage gamle staldbygninger/længebygninger til beboelse. Indledningsvist må det derfor undersøges, om der er givet nødvendige tilladelser i sin tid fra kommunen til at ombygge tidligere stald til beboelse (gildesal). Såfremt dette ikke er tilfældet, er det nødvendigt at søge om tilladelse hertil hos kommunen, såfremt du ønsker kvadratmeterne  godkendt til- og registeret som beboelse.

Det er imidlertid ikke sikkert, at Kommunen vil/kan godkende ombygningen og/eller den ændrede anvendelse som beboelsesenhed.

Det samme gør sig gældende f.s.v.a. de to værelser du har etableret i en tidligere vognport.

Du kan sælge ejendommen uden forinden at have indhentet nødvendige tilladelser. – Situationen kan sammenlignes med salg af en ejendom med kælder, der ikke er godkendt til beboelse. Det bør dog i salgssituationer som disse klart fremgå af salgsmaterialet for ejendommen, hvad det registrerede godkendte boligareal udgør, og at de resterende m2, der er til rådighed, er ombygget uden nødvendige tilladelser, og således ikke lovligt kan anvendes til beboelse.

Hvis ikke dette klart anføres er risikoen at blive mødt med mangelindsigelse fra køber, herunder at ejendommen lider af en arealmangel.

Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en BOLIGadvokat, uanset om du vil forsøge at få godkendt ombygningerne, eller i en salgssituation hvor tilladelse ikke foreligger, således at du kan få konkret vejledning og bistand.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse