Dobbelt fordelingstal | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Dobbelt fordelingstal

24.06.2015 11:43:53

 

Spørgsmål:

Jeg købte for 4 mdr siden en ejerlejlighed – og havde en advokat til at gennemgå papirerne for købet, idet jeg gerne ville være sikker på at tingene var i orden. Det viser sig at jeg har købt en lejlighed med et fordelingstal, der er dobbelt så højt, målt pr antal kvm i forhold til foreningens andre lejligheder. Jeg har ladet mig fortælle, at dette høje tal skyldes at lejligheden engang var 2 erhvervslejemål.. Dette kommer efter købet meget bag på mig – og jeg hænger nu på månedlige ydelser som er meget højere end andres + jeg skal betale væsentlig mere ved projekter, som foreningen gennemfører.
Mit spørgsmål er, er der noget jeg kan gøre ift advokaten som gennemgik papirerne ? Jeg var ret overrasket over dette da jeg egentlig syntes han gjorde et fint stykke arbejde.
Er der noget jeg kan gøre ift fordeligs tallet?

Jeg er klar over at det i sidste ende er mig, der skriver under, jeg havde dog aldrig forestillet mig en sådan situation..

Svar:

Kære spørger

Advokaten vil være ansvarlig over for dig og skal betale dig erstatning, hvis vedkommende har begået rådgivningsfejl, og såfremt du har lidt et tab.

I denne situation tror jeg, at sandsynligheden for, at advokaten vil blive pålagt at betale dig erstatning, er lille. Dette vurderer jeg for det første ud fra den antagelse, at advokaten formentlig ikke bør få anledning til at bemærke forskellen i fordelingstal (har han fået udleveret dokumentation herom, kan situationen være en anden). For det andet kan det blive vanskeligt for dig at opgøre og dokumentere et tab.

For så vidt angår ejerforeningen mener jeg, at du har ret til at få ændret fordelingstallet ud fra et ligebehandlingsprincip, medmindre det klart fremgår, at den pågældende lejlighed stedse skal have et højere fordelingstal, og at der foreligger en saglig begrundelse herfor. Vejen frem vil være at anmode bestyrelsen om at bistå med en ændring af fordelingstallet. Formentlig skal der gennemføres en generalforsamling herom, hvor størstedelen af foreningens medlemmer skal tilslutte sig ændringen.

Såfremt det ikke er muligt på mindelig vis at få nedsat fordelingstallet, kan du anlægge en retssag herom, og med Rettens hjælp gennemtvinge en ændring i fordelingstallet.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse