Deling af salgsprovenu | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Deling af salgsprovenu

08.10.2018 07:00:42

 

Spørgsmål:

Hej.

Jeg står i den situation, at jeg er gået fra min søns far, som jeg har hus sammen med. Han vil gerne overtage huset, og det er muligvis muligt. Men han mener, at jeg skal betale ham 50.000 kr., fordi han smed pengene til udbetalingen og har lagt flere penge i huset end jeg.

Kan han godt forlange det?

Svar:

Kære spørger

Jeg kan ikke læse af dit brev om I er gift eller ej, hvorfor jeg først vil besvare dit spørgsmål ud fra antagelsen om at I ikke er gift.
Når et samlevende par køber hus anbefales oprettelse af en samejeaftale.
Udgangspunktet for et sameje omkring en ejendom, hvor der ikke foreligger andre oplysninger vil være, at man deler et salgsprovenu i lige forhold.
Hvis samejeaftalen er etableret, kan der laves en ramme for regulering af beløb, hvis der i perioder ikke er en ligedeling af omkostning ved ejendommen.
Indholdet vil være styrende for, hvordan man skal dele et provenu, når ejendommen senere sælges eller overgår til kun at være ejet af én af parterne.
Hvis der ikke er en sådan samejeaftale, er det op til en konkret vurdering at afklare, om en betaling kun den ene part har stået for medfører et krav på betaling af halvdelen af beløbet hos den anden.
Hvis der er tale om udgifter af mindre art, vil dette næppe være normalt, men hvis der er tale om udgifter i større sammenhæng og mere væsentlige omkostninger, vil alle formentlig føle, at det er mere naturligt at foretage en fordeling.
Det vil dog efter min opfattelse også have en indvirkning om de beløb, der ønskes delt er afholdt for nylig eller for flere/mange år siden.
En konkret vurdering må derfor gennemføres.
Hvis I er gift – og har delingsformue (det der tidligere hed fælleseje) – vil det ikke normalt komme på tale at foretage en fordeling, som du anfører i dit spørgsmål, idet hele jeres fælles økonomi skal deles, uanset hvilke midler I måtte have, og hvem der eventuelt har afholdt udgifterne.

Med venlig hilsen

Erik Turley, advokat
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse