Dækker ejerskifte en ulovligt manglende isolering? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Dækker ejerskifte en ulovligt manglende isolering?

09.10.2014 09:41:54

 

Spørgsmål:

Til rette vedkommende,

Vi har købt et hus i 2008 hvor vi fortsat har en sag kørende hos Top Danmark på ejerskifteforsikringen vedrørende vores gulvvarme i kælderen. Vi har tegnet udvidet ejerskifte forsikringen. Vi har du i flere år forsøgt at få Top Danmark til at acceptere at der er tale om manglende funktionsdygtighed. Det har de nu endelig accepteret, men de vil ikke dække manglende isolering under gulvvarmen. De begrunder det med, at forsikringen ikke dækker øvrige indirekte tab, og dermed kun den manglende funktionsdygtighed.

Er det korrekt, at en ejerskifte ikke dækker en ulovlig manglende isolering?

Svar:

Det er en konkret vurdering, om den manglende isolering vurderes at være en skade under ejerskifteforsikringen.

Ejerskifteforsikringens skadesdefinition er således:

"Forsikringen dækker: Udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved
bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på
de forsikrede bygninger eller bygningsdele.
Ved »skade« forstås brud, lækage, deformering, svækkelse,
revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold
i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed
nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte
bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand.
Manglende bygningsdele kan være en skade.
Ved »nærliggende risiko for skader« forstås, at der erfaringsmæssigt
vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes
ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller
andre forebyggende foranstaltninger."

Som det fremgår, kan manglende bygningsdele være en skade, men er det ikke nødvendigvis. Det afhænger af, om den manglende bygningsdel giver nærliggende risiko for skader på bygningen eller andre bygningsdele. Dette må man høre en byggeteknisk ekspert om.

Jeg er dog tilbøjelig til at tro, at den manglende isolering ikke medfører nærliggende risiko for skader, og at forholdet derfor ikke er dækket under ejerskifteforsikringen.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse