Bygningsarbejde | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Bygningsarbejde

24.05.2018 08:31:10

 

Spørgsmål:

Hej,

Vi er en ejerforening bestående af 3 lejligheder. Jeg er eneste ejer der bor i bygningen. De 2 andre ejer udlejer deres lejligheder. De 2 andre er ret så svære at få kontakt til og jeg har svært ved at få indkaldt til et generalmøde. Sagen er at ydermuren er begyndt at slå sprækker og vi skal have handlet inden vinteren kommer. Hvad er min ret og hvad kan jeg kræve de andre skal gøre. Kan jeg alene vedtage at der skal stiftes lån i ejerforeningen?

Svar:

Kære spørger

Det er som udgangspunkt foreningens vedtægter, der sætter rammerne for foreningslivet. Det gælder også iværksættelse af bygningsarbejder på ejendommen, herunder vedligeholdelsesarbejder.

Budget for foreningen vedtages normalt på ejerforeningens ordinære generalforsamling med simpel majoritet, og hvis du har udsendt en indkaldelse til en ordinær generalforsamling, der følger vedtægternes bestemmelser, vil vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige, kunne vedtages, og udgifterne hertil indarbejdes i fællesudgifterne. Foreningen kan ikke uden særlig hjemmel i vedtægterne optage “fælles” lån, og ingen långiver vil i øvrigt yde et lån uden tiltrædelse fra ejerne.

Er der tale om særligt indgribende beslutninger og foranstaltninger, kan der efter omstændighederne kræves kvalificeret majoritet og i nogle tilfælde enstemmighed.

Jeg vil foreslå, at du indhenter en sagkyndig vurdering af skaderne på ejendommen og nødvendigheden af at afhjælpe forholdet, herunder med en pris for afhjælpning, og herefter indkalder til en ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne og med bl.a. dette punkt på dagsordenen.

Alt efter situationen vil foreningen herefter kunne iværksætte arbejdet. Du kan være nødsaget til at afholde omkostningerne i første omgang, men almindeligvis er der stillet sikkerhed af de enkelte ejere for netop fællesudgifterne, og ejerforeningen vil i så fald kunne søge sig fyldestgjort i denne sikkerhed.

Det er noget teknisk, og jeg vil under alle omstændigheder anbefale dig at konsultere en advokat i sagen, inden du foretager dig yderligere.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Danske Boligadvokater, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse