Brugsret til fælles vaskeri | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Brugsret til fælles vaskeri

13.12.2019 07:45:17

 

Spørgsmål:

Jeg har i mit lejemål/lejekontrakt adgang og brugsret til fælles vaskeri.

Der står ikke i min lejekontrakt, at vaskeri er gratis, men min gamle udlejer påpegede at det var gratis ved indflytning.

Min nye udlejer har påsat betaling og siger at det bare er ærgerligt for mig, da det ikke står beskrevet i min lejekontrakt – Modsat står der heller ikke at der kan komme brugerbetaling på i fremtiden.

Hvad kan/skal jeg gøre?

Svar:

Kære Spørger

Der er tale om et vanskeligt juridisk spørgsmål. Der findes ingen lovregler, der udtrykkeligt regulerer forholdet. I princippet beror svaret på en fortolkning af lejeaftalen, og det er der i sagens natur ikke et entydigt svar på. Det vil i sidste ende afhænge af en domstolsafgørelse.

Praksis fra Huslejenævnene viser dog, at nævnene godkender en overgang til brugerbetaling for adgang til vaskeri mod en tilsvarende forholdsmæssig lejereduktion. Det er således mest sandsynligt, at dette også vil være din retlige stilling, og derfor vil jeg anbefale, at du kræver din udlejer at reducere huslejen forholdsmæssigt. I tilfælde af, at udlejer nægter, bør du indgive sagen til Huslejenævnet i din kommune, som med al sandsynlighed vil nedsætte din husleje en smule.

Betaler du omkostningsbestemt leje, vil udlejer i stedet for en lejereduktion skulle ændre driftsbudgettet, således at indtægterne fra vaskeriet indgår. Det vil formentlig have den samme virkning, nemlig at huslejen vil blive reduceret en anelse.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse