Brugsret og udlejning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Brugsret og udlejning

22.02.2019 12:45:34

 

Spørgsmål:

Min kone overvejer at købe et sommerhus fra boet efter sin afdøde mor. Meningen er, at huset skal kunne blive ved med at danne rammen om moderens storfamilies (min kone, tre søskende, 4 børnebørn, 1 bonus-barnebarn) fritidsliv fra primo april til medio oktober. Hun er den eneste, som har råd til at optage det lån, som er nødvendigt for at finansiere købet; sameje er udelukket. Vi har fået at vide, at individuelle lejekontrakter mellem hende og de øvrige potentielle brugere af huset vil være at betragte som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed med dertil hørende juridiske og skattemæssige konsekvenser.

Kan problemet løses ved at etablere aftaler om brugsret med de enkelte brugere og at disse så for hver sæson indbyrdes aftaler, i hvilke perioder de, enkeltvis eller i grupper, vil benytte sig af denne ret mod et vederlag? Hvordan ville et sådant vederlag i givet fald blive beskattet? Hvilken juridisk status ville sådanne brugsaftaler have, hvis de IKKE bliver tinglyst.

Svar:

Kære Spørger

Den model du beskriver vil være særdeles problematisk rent skattemæssigt.

Hvis din kone bliver eneejer af sommerhuset vil en aftale om brugsret for ikke-ejere udløse skat for disse personer svarende til lejeværdien.

Din kone kan frit  udlåne sit sommerhus til familie og vener, men de må ikke opnå en egentlig ret til benyttelse, da dette udløser skat.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Spørgsmål:

Kære Thomas Damsholt!

Mange tak for dit svar. Vi har i mellemtiden selv fundet ud af, at det med brugsretsaftaler ikke dur, og har valgt en løsning med individuelle lejekontrakter med hver af de potentielle bruger i nogle begrænsede perioder af året. De skal koordinere indbyrdes og med ejeren (dvs. min kone.)

Men lige et spørgsmål til: Kan du svare på, i præcist hvor mange uger (ud af de i alt 41 i løbet af året, som sommerhuset må være beboet), ejeren må leje ud til nogle af sine søskende og disses pårørende (med opgivelse af lejeindtægten til skat, forstås!), uden at denne udlejningsaktivitet bliver betragtet som værende erhvervsmæssig? Det tætteste vi hidtil har kunnet komme på i diverse lovtekster og kommentarer er, at ejeren selv skal bruge huset i ‘ikke ubetydelig omfang’. Hvad vil det sige – og hvem vurderer, hvor grænsen går? Med andre ord: hvor mange uger brug ved ejeren er ‘betydelig’ nok?

Svar:

Kære spørger,

Der er ikke noget problem med udlejning, så længe det er til sommerhusbrug og ejeren også selv bruger huset.

Hvis udlejningen ikke sker gennem et udlejningsbureau er lejeindtægten skattepligtig.

Jeg kan henvise til dette link: https://www.bolius.dk/udlejning-af-sommerhus-17579/

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Danske Boligadvokater, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse