Brugsret | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Brugsret

12.02.2019 14:26:30

 

Spørgsmål:

Min kone overvejer at købe et sommerhus fra boet efter sin afdøde mor. Meningen er, at huset skal kunne blive ved med at danne rammen om moderens storfamilies (min kone, tre søskende, 4 børnebørn, 1 bonus-barnebarn) fritidsliv fra primo april til medio oktober. Hun er den eneste, som har råd til at optage det lån, som er nødvendigt for at finansiere købet; sameje er udelukket. Vi har fået at vide, at individuelle lejekontrakter mellem hende og de øvrige potentielle brugere af huset vil være at betragte som erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed med dertil hørende juridiske og skattemæssige konsekvenser.

Kan problemet løses ved at etablere aftaler om brugsret med de enkelte brugere og at disse så for hver sæson indbyrdes aftaler, i hvilke perioder de, enkeltvis eller i grupper, vil benytte sig af denne ret mod et vederlag? Hvordan ville et sådant vederlag i givet fald blive beskattet? Hvilken juridisk status ville sådanne brugsaftaler have, hvis de IKKE bliver tinglyst.

Svar:

Kære Spørger

Den model du beskriver vil være særdeles problematisk rent skattemæssigt.

Hvis din kone bliver eneejer af sommerhuset vil en aftale om brugsret for ikke-ejere udløse skat for disse personer svarende til lejeværdien.

Din kone kan frit  udlåne sit sommerhus til familie og vener, men de må ikke opnå en egentlig ret til benyttelse, da dette udløser skat.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse