Brugsaftale | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Brugsaftale

28.10.2021 13:54:28

 

Spørgsmål:

I forbindelse med renoveringen af et tvangsauktionskøb blev der i 1986 lavet 4 ejerlejligheder – 2 ejendomme på hver sin matrikel og hver ejendom en ejerforening med to lejligheder.

En fællesbrugsaftale blev tinglyst samme år, der erklærede baghaverne til de to parceller fælles, men med en sætning “Evt. hegning mellem områderne kan ske ved aftale ejerne imellem.”

Da jeg købte min lejlighed i 2014, var der 4 separate haver med hæk imellem. Kort tid efter blev én ejer utilfreds og erklærede at han ikke længere ville have separate haver.

I 2018 fjernede han den 20-årige hæk mellem hans og min have. Vi har nu haft denne konflikt i 4 år uden en løsning og alle 4 ejere er blevet uvenner. Fællesbrugsaftalen er dårligt skrevet og giver ingen beskyttelse.

Jeg har haft advokat på og hans vurdering var at min ejerforening skulle søge om at få nedlagt fællesbrugsaftalen, fordi den er så dårligt formuleret, at den er uduelig. Men min nabo, den anden part i vores ejerforening, vil holde sig helt ude af konflikten og vil ikke gå med til den.

Da alle brugsrette nu max. må gælde i 30 år, er det muligt at opsige den 35-årige aftale fra 1996? Og da dokumentet omtaler lejlighedsejere (og ikke ejerforeninger), kan jeg give opsigelse selv eller skal opsigelse komme fra min ejerforeningen?

Svar:

Kære Spørger

Det lader til at være en vanskelig sag, og muligvis skal I helt til domstolen for at få en afklaring på problemet. Derfor, og fordi jeg ikke har mulighed for at læse den tinglyste fællesbrugsaftale, er det meget vanskeligt at vurdere sagen.

Følgende svar er derfor behæftet med betydelig usikkerhed og alene et udtryk for, hvordan retsstillingen sædvanligvis vil være i en situation som jeres.

Fællesbrugsaftalen kan opsiges. Udgangspunktet er dog, at opsigelsen skal ske med 30 års varsel. Endvidere skal opsigelse ske af foreningerne hver især, medmindre andet fremgår af fællesbrugsaftalen, vedtægterne for den enkelte ejerforening eller beslutninger, som tidligere er truffet i den enkelte ejerforening.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse