Brud på forenings vedtægter | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Brud på forenings vedtægter

11.05.2017 11:29:24

 

Spørgsmål:

Jeg skriver til jer da vores bestyrelse har en del problemer med henholdvis lejere og ejere af lejligheder i form af støj og generel manglende overholdelse af foreningens vedtægter der omhandler daglig gøren og laden. Som eksempel har en ejer lavet 5 vandskader, grundet selvfudført vvs-arbejde, en anden har sat ild til sin lejlighed (grundet vedkommende var stærkt påvirket af alkohol og stoffer i gerningsøjeblikket) og generelt bliver der spillet høj musik på alle tidspunkter af døgnet, til trods for at vedtægterne siger at der skal være ro efter kl. 20 Mit spørgsmål går på om der er nogen muligheder for at udsætte ejere af deres (ejer)lejligheder, som de retmæssigt har købt? I min optik er ejendomsretten ukrænkelig, og man kan ikke som bestyrelse eller administrator ophæve folks boligret, medmindre man ikke betaler til fællesudgifterne Håber på afklaring

Svar:

Kære spørger

Spørgsmålet reguleres af § 8 i Ejerlejlighedsloven samt eventuelle bestemmelser i jeres ejerforeningsvedtægter og husorden.

Ejerlejlighedslovens § 8 er sålydende:

Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.

Forholdet skal være groft, hvis foreningen vil påberåbe sig bestemmelsen.

Ejerforeningen kan kun stille krav om at ejer fraflytter. Man kan ikke pålægge ham at sælge, og ejer vedbliver at være medlem af ejerforeningen.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse