Brexit – opholdsret og køb af hus | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Brexit – opholdsret og køb af hus

25.01.2019 10:11:43

 

Spørgsmål:

Hej med jer, jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt.

Min kæreste (UK statsborger) er flyttet til danmark fra oktober 2018, og bor hos mig i min ejerlejlighed.

Hvis Englands brexit falder fra, så de kommer ud af EU, hvordan er reglerne så i forhold til at købe hus sammen?

Hvad kan vi gøre nu? Hun bor hos mig men er ikke på skødet eller andre papirer.

Er det nok, at hun har fast bopæl ved mig, jf. 5 års reglen?

Jeg håber, I kan hjælpe.

Svar:

Kære Spørger,

I forhold til retsstillingen efter Brexit, er denne på nuværende tidspunkt ret uklar, men udenrigsministeriet har i forhold til den netop i det britiske parlament nedstemte Brexit-aftale udtalt:

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, så vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat have muligheden for at opholde sig i Danmark, hvis denne ret udnyttes inden Storbritannien udtræder af EU den. 29. marts 2019.

Med forbehold for, hvilken aftale (om nogen) det britiske parlament måtte opnå med Europa-Parlamentet, vil din kærestes adgang til ophold i Danmark forventeligt skulle fastlægges ud fra opholdsdirektivets art. 7, hvorefter hun vil have retten til frit at opholde sig i en anden medlemsstat i mere end 3 måneder, hvis hun:

1.  Er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, eller
2.  Råder over tilstrækkelige midler til sig selv og sine familiemedlemmer, eller
3.  Er indskrevet ved en privat eller offentlig institution, der finansieres af værtsmedlemsstaten, eller
4.  Er et familiemedlem, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der er enten en ægtefælle, direkte efterkommere af ægtefællen eller partneren eller slægtning.

Derudover følger det, at en unionsborger, som har haft ophold i mere end 5 år i træk, har ret til tidsubegrænset ophold.

Måtte der ikke blive indgået en aftale mellem det britiske parlament og Europa-Parlamentet forekommer det nærliggende at konkludere, at hun som britisk statsborger som udgangspunkt blive betragtet som tredjelandsstatsborger.

Måtte dette blive konklusionen, følger det, at tredjelandsstatsborger ikke har direkte selvstændig ret til at færdes og opholde sig frit på en af medlemsstaternes område. Hendes opholdsret i Danmark skal derfor afledes af en anden unionsborger, der har benyttet sig af retten til fri bevægelighed, og som er omfattet af opholdsdirektivets art. 2. Det vil sige af enten ægtefælle, registreret partnerskab, direkte efterkommere af ægtefællen, og slægtninge i opstigende linje.

Resultatet af Brexit-forhandlingerne vil også have indflydelse i forhold til jeres spørgsmål om at købe bolig.

Som EU-borger vil din kæreste – blot mod udstedelse af en tro og loveerklæring – have adgang til at købe helårsbolig i Danmark, såfremt ejendommen skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller at erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

Som tredjelandsstatsborger vil din kæreste, for at kunne købe bolig kræve tilladelse efter erhvervelseslovens § 1, stk. 1, hvis hun ikke har bopæl i Danmark, og ikke tidligere har haft det i et tidsrum af 5 år. Dette gælder uanset, om der er tale om køb i sameje, da erhvervelseslovens regler gælder for overdragelse af ejendomsretten.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse