Bortskaffelse af indbo på overtagelsesdagen – erstatning? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Bortskaffelse af indbo på overtagelsesdagen – erstatning?

18.01.2023 10:05:32

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Kan man kræve betaling fra sælger for tid og penge brugt på at rydde ud og bortskaffelse af ting, som de har efterladt i det hus vi har overtaget? Der står i kontrakten, at det skal afleveres ryddet.

Vi har overtaget et dødsbo, der stadig var fyldt med møbler og ting. Vi gik ud fra, at vi havde råderet over alt på matriklen, så snart vi har fået overdraget nøglerne.

Nu vil sælger gerne have nogle af de ting, som vi har skilt os af med, og har via advokat stillet os et erstatningskrav baseret på, at der i købsaftalen står at løsøre ikke medfølger.

Der står også i aftalen, at huset overtages som det forefindes, og vi har i god tro skilt os af med det hele, da vi gik ud fra, at det var uønskede effekter, når det var et dødsbo, og som sagt at råderet var vores, når vi har fået nøglerne.

Det råd vi har fået nu er, at vores eneste mulighed er at betale det, de kræver i erstatning, men vi vil gerne vide, om vi kan stille et modkrav om betaling for den tid, som vi har brugt på at rydde op i alle deres effekter?

Om ikke andet, så bare for at vi måske af den vej kan få lukket sagen uden at skulle betale for effekter, som vi troede var i vores gode ret at fjerne.

Svar:

Kære Spørger

Du må ikke bortskaffe indbo, der står pr. overtagelsesdagen, selvom det er aftalt, at ejendommen skal afleveres ryddelige gjort.

I er derfor som udgangspunkt ansvarlige for boets tab som følge heraf.

Jeg anbefaler, at I kontakter egen boligadvokat, der kan hjælpe jer.

Jeg vurderer ikke, at et krav kan være særligt stort. Værdien fastsættes typisk ud fra hvad det kan sælges til og ikke anskaffelsespris.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Danske BOLIGadvokater, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse