Bopælspligt | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Bopælspligt

18.09.2018 15:30:52

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg vil kort høre, hvordan man kan se en given boligs bopælspligt i en given kommune? Ud fra hvad jeg kan se, så er det det eneste, der står imellem, at man kan omdanne en helårsbolig til flexbolig og herved et sommerhus, eller er det helt ved siden af?

Tak på forhånd!

Svar:

Kære spørger

Der findes ingen steder, hvor man kan se en given ejendoms bopælspligt eller mangel på samme. Udgangspunktet er, at kun fritidsboliger er fritaget for bopælspligt.

På den offentlige informationsserver (www.ois.dk) kan man indhente information om alle ejendomme i landet. Her kan man blandt andet se, om en bygning har status som fritidsbolig og dermed er fritaget for bopælspligt. Det er efter min opfattelse ikke muligt af registeret at se, om boliger, der ikke er noteret som en fritidsbolig, måtte være fritaget for bopælspligt. For sådan information skal man kontakte den pågældende kommune.

Det er kommunen, der bestemmer, om en ejendom skal fritages for den ellers lovmæssige bopælspligt. Dette bestemmes typisk i lokalplaner. Andre måder, hvorpå en bolig kan fritages for bopælspligt, er ifølge flexboligordningen, som du selv nævner. Det er dog ikke alle kommuner, der benytter sig af denne ordning. For nærmere oplysninger herom skal den pågældende kommune kontaktes.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse