Betydning af offentlig støtte for andelsværdien | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Betydning af offentlig støtte for andelsværdien

27.06.2022 12:02:21

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg overvejer at købe en andelsbolig, og har fået “go” fra banken.

Imidlertid afviser de, at lade mig købe en andel i en forening, som har modtaget offentlig støtte.

I foreningernes papirer står der ofte, at hele eller dele af støtten *kan* kræves tilbagebetalt ved andelsforeningens opløsning.

Min bank mener følgelig, at andelens værdi skal reduceres med et beløb svarende til andelens brøk af den offentlige (muligvis tilbagebetalingspligtige) støtte.

Konkret har jeg set på en andel i en forening med 10 andele, der oprindeligt modtog 2,5 mio. kr. i støtte – andelen er derfor 250.000 mindre værd end værdisættelsen og salgsprisen, siger min bank.

Endvidere hævder min bank, at jeg ved foreningens opløsning teoretisk risikerer, at hæfte for 2,5 mio. kr., såfremt ingen af de 9 andre andelshavere kan/vil dække deres del.

Jeg synes, det lyder fuldstændig skørt?!?

Svar:

Kære Spørger

Lån af den type medtages normalt i regnskabet som en eventualforpligtigelse.

Det er naturligvis op til långiver, hvorledes de vægter forpligtigelsen i deres kreditvurdering.

Der er jo tale om et lån med særlig indfrielsesvilkår, så jeg synes ikke, at der er grund til at kritisere bankens vurdering.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse