Betaling for viceværtfunktion ved udlejning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Betaling for viceværtfunktion ved udlejning

27.01.2016 13:39:55

 

Spørgsmål:

Vi er en ejerforeningen med 8 lejligheder. For at holde ejerforeningsbidraget nede udfører vi i fællesskab en række praktiske viceværtopgaver som f.eks. snerydning, hovedrengøring af fællesarealer og mindre håndværksopgaver. En lejlighed er nu blevet udlejet og ejer deltager ikke længere i de fælles arbejdsopgaver. Kan vi lave en ændring til vores vedtægter således at en ejer ved udlejning pålægges at betale 500 kr pr kvartal til udførelse af fælles viceværtopgaver? Vi har en bestemmelse om at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal. Vil det også gælde for en sådan ændring, eller vil ændringen kræve enstemmighed.

Svar:

Kære spørger

Væsentlige ændringer i ejerforeningens rettigheder/forpligtelser i relation til de enkelte ejere bør /skal vedtages med kvalificeret flertal – altså f.eks. 2/3 af stemmerne.

Det virker som om I – som noget helt nyt – indfører en betalingsforpligtelse i en given situation, hvor selve arbejdsforpligtelsen måske ikke er klargjort, og så peger det mod, at en enstemmighed kan være nødvendig.

Er der i de nuværende vedtægter  en pligt til at yde en arbejdsindsats, en pligt der kan pålægges en lejer?  Og hvad vil en overtrædelse af pligten medføre?

Svar herpå kan give løsningen på fremgangsmåden.

For at undgå problemer fremover i den konkrete situation, men også når andre måske lejer ud vil en kort kontakt til en boligadvokat,  som kan få mulighed for at gennemse jeres nuværende vedtægter være en anbefaling.

Med venlig hilsen/Kind regards

 

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse