Betaling for udbedring af fejl og mangler | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Betaling for udbedring af fejl og mangler

15.11.2019 12:37:51

 

Spørgsmål:

Hej kender I til om jeg som ny køber skal betale for udbedringer af fejl og mangler fra tidligere salg. Umiddelbart virker det til at udgiften herved registreres to gange. Den er vel afviklet mellem tidligere sælger og køber. Har læst ABF håndbogen og kan ikke finde svaret her.

 

Svar:

Kære Spørger,

I forhold til mangler i andelsboliger skal man helt overordnet sondre mellem forhold der angår fælles bygningsbestanddele og så forhold indenfor den enkelte andel. For så vidt angår fælles bygningsbestanddele, påhviler mangler ved disse andelsboligforeningens at afhjælpe, mens krav vedrørende individuelle forbedringer og indvendige arbejder skal rettes mod sælgeren.

For så vidt angår dit spørgsmål lægges til grund, at der er tale om indvendige forhold, der påhviler andelshaveren at afhjælpe. I den forbindelse vil man som køber kunne rette et krav overfor sælger, såfremt man konstaterer mangler. Forudsat at der foreligger et ansvarsgrundlag eller manglens omfang kan begrunde et forholdsmæssigt afslag, skal sælgeren til køberen betale et beløb der opgøres efter nogle nærmere i retspraksis angivne parametre. Hvis en køber herefter ikke får afhjulpet forholdet, vil en eventuelt efterfølgende køber på samme måde kunne rette krav i anledning af manglen, hvilket formodentligt er det du refererer til når du angiver at udgiften derved registreres to gangen. Men det gør den alene for det tilfælde, at en mellemliggende køber ikke får taget initiativ til at få forholdet afhjulpet efter at have modtaget betaling fra sin sælger, inden en videreoverdragelse sker.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon

Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse