Betaling for reparation af radiator | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Betaling for reparation af radiator

04.12.2018 14:23:50

 

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater.

Jeg skriver for at høre, om der findes nogle præcedens-domme eller afgørelser, ift om en andelsforening kan pålægge den enkelte ejer vedligeholdelsesansvar for varmeforsyningen, dvs. radiatorerne? Sagen er den, at foreningen gennem mange, mange år har afholdt alle afgifter for lejlighedernes radiatorer, men at den nuværende bestyrelse – uden varsel – har besluttet at henholde sig meget striks til vedtægterne, hvor der står, at foreningen kun har ansvar for de lodrette rør og derfor har videresendt regning for reparation til mig, selvom jeg forinden var blevet oplyst af ejendommens vicevært, at foreningen skulle betale.

Jeg mener ikke, at bestyrelsen kan have ret til pludseligt at ændre proceduren, efter gennem mange år at have disponeret anderledes, selvom de henviser til vedtægterne. Har I mon et råd til mig?

Svar:

Kære spørger,

I den foreliggende situation er det klare udgangspunkt, at du selv afholde udgifter til reparation af radiatoren. Dette gælder også, selv om foreningen tidligere pr. kulance har betalt for reparation af radiatorerne.

Der skal foreligge helt særlige holdepunkter, hvis du skal kunne kræve betaling af foreningen. Dette kunne eksempelvis være, hvis foreningen forskelsbehandler andelshaverene, således at foreningen betaler for reparation af radiatorer hos nogle andelshavere, men ikke hos andre. En sådan forskelsbehandling vil ikke være tilladt. Jeg kan ikke på baggrund af det oplyste for øje på sådanne forhold, der skulle berettige dig til at kræve udgiften afholdt af foreningen.

Hvis bestyrelsen har ændret praksis, og hvis bestyrelsen er konsekvent omkring, at udgiften til reparation af radiatorer påhviler andelshaverne selv, mener jeg ikke, at der er noget, du kan gøre. Du er så nødt til selv at afholde reparationsudgiften. Desværre.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse