Betaling for markedsføring ved salg | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Betaling for markedsføring ved salg

12.10.2018 08:46:04

 

Spørgsmål:

Vi har skiftet mægler efter udløb af formidlingsaftale. I aftalen står, at vi ved udløb af aftale skal betale for markedsføring, dog maksimeret til 10.000 kr incl moms. I salgsbudget og formidlingsaftale er udgifter til markedsføring ikke præciseret fastsat til 25.000 incl moms. Vores nye mægler oplyser, at det er forkert/ulovligt at dette ikke er præciseret. Vi har nu 5 måneder efter, at vi har meldt at samarbejdet ophører, fået regning på 10.080 + moms i alt 12.600 kr. Skal vi betale de 10.000 kr, eller er det som advokat i retshjælpen oplyser korrekt, at vi skal oplyse, at vi ikke vil betale, da udgifterne ikke er præciseret; vi har jo skrevet under.

Svar:

Kære Spørger,

Helt grundlæggende afhænger svaret på dit spørgsmål af, om der er aftalt “Solgt eller gratis” med mægleren eller om der er tale om resultatafhængig honorering af denne.

Henset til, at der i det hele taget er påstået en problemstilling, formoder jeg, at der er tale om en formidlingsaftale med resultatafhængig honorering. I den forbindelse er det relevant, at der pr. 1. januar 2015 er skete en ændring af lov om formidling af fast ejendom. Det medfører, at der i dag ikke gælder et krav om udspecificering af annoncer m.v. i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftale om salg. Det var der krav om før lovændringen. Som sagen forudsættes at foreligge, vil jeg derfor vurdere, at ejendomsmægleren har krav på betaling. Det krav ejendomsmægleren må opkræve hos jer, er imidlertid udelukkende det beløb, som ejendomsmægleren bliver opkrævet af tredjemand, og som ejendomsmægleren kan dokumentere at have afholdt. Og måtte ejendomsmægleren have begrænset sin ret til betaling til kr. 10.000 inkl. moms, er det naturligvis bindende, således at der ikke kan kræves betaling udover dette beløb – uanset der måtte kunne dokumenteres afholdt yderligere udgifter.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse