Beslutninger truffet uden en generalforsamling | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Beslutninger truffet uden en generalforsamling

25.08.2017 12:54:23

 

Spørgsmål:

Hej

Min bestyrelse har indkaldt til et “husmøde” (ikke en generalforsamling) og på dagsordenen er et forslag om, at alle andelshavere selv skal stå for udskiftning af vinduer og etablering af altan. Det skal være frit for andelshaverne individuelt at hyre en håndværker eller lave det selv. Et forslag jeg er stærk imod. I vores vedtægter står der, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Bestyrelsen har indkaldt til dette “husmøde” med 6 hverdages varsel, og jeg har ikke mulighed for deltage. Desværre indkalder bestyrelsen til disse “husmøder” tit og tæt. Der er ingen advokat til stede, der tages ikke referat, og der er ingen regler for disse møder, og de fremgår heller ikke som et beslutningsdygtigt forum i vores vedtægter. De lægges ofte på tidspunkter, hvor bestyrelsen ved, at de kritiske andelshavere i foreningen ikke kan være til stede. Så mit spørgsmål er, om jeg som andelshaver er bundet af de beslutninger, der træffes på “husmøderne” og især i dette konkrete tilfælde, om bestyrelsen kan kræve, at jeg er ansvarlig for udskiftning af vinduer og etablering af altan?

Svar:

Kære spørger

Det er boligforeningens vedtægter, der sætter rammerne for den retlige regulering mellem andelshaverne og foreningen.

Der er næppe tvivl om, at man ikke kan delegere vidtgående beslutninger, der tilkommer en generalforsamling at træffe, til et “husmøde”. Et “husmøde” vil ikke kunne vedtage at fravige vedtægternes regler om vedligeholdelse, forandringer af foreningens ejendom m.v. og derfor ikke regler om, hvem der skal stå for udskiftning af vinduer og etablering af altan.

Det er helt grundlæggende, at det er foreningens medlemmer, der på generalforsamlinger træffer alle væsentlige beslutninger omkring foreningen, og som følge heraf skal vedtægternes regler om indkaldelse, herunder varsel, angivelse af dagsorden m.v., iagttages.

Som du beskriver sagen, er jeg ikke i tvivl om at du ikke er forpligtet til at efterleve den nævnte beslutning truffet af et “husmøde”. Jeg må dog tilføje, at jeg ikke er bekendt med foreningen vedtægter.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse