Bebyggelses afstand fra vejskel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Bebyggelses afstand fra vejskel

24.09.2018 09:19:36

 

Spørgsmål:

Når der i en lokalplan står: “bebyggelsen skal placeres i en afstand på 2 meter fra vejskel” – er det så boligen eller evt. sekundære bygninger f.eks. carport, der skal placeres 2 meter fra vejskel ?

Svar:

Kære Spørger

Det kan være svært at svare præcist på hvis man ikke har læst hele lokalplanen.

Men som du beskriver det er det nok de 2 meter som er afgørende.

Du bør høre Kommunen i alle tilfælde.

BR18 har følgende bestemmelse:

§ 177

Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Maksimal højde er 1,40 m x afstanden til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til skel på 2,50 m mod nabo, vej og sti.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse