BBR | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

BBR

08.10.2019 12:06:39

 

Spørgsmål:

Vi har en landejendom som vi har ejet siden 1974 og hvor der i stuehuset var et loftsareal på 63 m2 hvoraf der var udnyttet 15 m2 da vi overtog den.

I 1990 ønskede vi at udnytte 45 m2 til 3 værelser ialt, og tømreren oplyste at vi ikke skulle søge om at få lov til det.V

i har nu fået en ny BBR i anden forbindelse og jeg opdager der står 15 m2 i stedet for 45 m2 udnyttet loftsetage.

Jeg kontakter BBR men får nu at vide at vi skal søge byggetilladelse til at udvide boligarealet.

Kan det virkelig passe man skal søge om noget der er lavet i 1990, for hvis det er tilfældet, bliver det fortsat ved med at stå med 15m2.

Jeg troede bare en BBR skulle være med rigtige oplysninger.

Svar:

Kære Spørger

Bygnings- og boligregistret (BBR) har oplysninger om alle bygninger. Det er den enkelte boligejers pligt at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Der kan gives bøde på kr. 5.000, hvis din boligs forhold ikke stemmer overens med BBR. Ifølge loven er det din pligt at kontrollere, at BBR- oplysningerne passer til de faktiske forhold på din.

Du oplyser, at i forbindelse med henvendelse til BBR er I blevet anmodet om at rette henvendelse til kommunen med henblik på at opnå byggetilladelse til udvidelsen af det udnyttede loftsareal. Dette skal formentligt ses som udtryk for, at man derved søger at sikre, at I iagttager jeres forpligtelse til at afgive korrekte oplysninger.

Hvorvidt der eventuelt har været tilsidesat en forpligtelse til at indhente byggetilladelse til de arbejder, der er gennemført tilbage i 1990, vil være en konkret vurdering, idet vurderingen i den sammenhæng skal fortages på baggrund af de byggeforskrifter, der var gældende i forbindelse med arbejdets gennemførelse.

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse