Asbest i tag | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Asbest i tag

09.02.2023 14:17:58

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Vi har købt og overtaget et hus for små to år siden, og står nu og skal have skiftet taget.

Vi var bekendte med tagets tilstand, eftersom det i tilstandsrapporten stod klart beskrevet, at det har overskredet forventelig levetid.

Vores problem og spørgsmål er imidlertid, at taget viser sig at indeholde asbest, hvilket er modstridende med beskrivelse i tilstandsrapporten: “Tagbelægning – Eternitbølgeplader uden asbest”.

Vi forventer en merudgift fra tømreren i forbindelse med nedtagning og bortskaffelse af det gamle tag, da det imod vores forventning indeholder asbest.

Vi har allerede anmeldt denne uoverensstemmelse til ejerskifteforsikringen, hvilket de har afslået med den begrundelse, at der i vores betingelser for forsikringen står anført følgende under hvilke forhold der ikke dækkes: “Forsikringstagers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendomme eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet material end beskrevet i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Sådanne forhold er ikke omfattet af formuleringen >fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt<“.

Vi står nu potentielt med en stor ekstra udgift, som vi mener uretmæssigt er blevet pålagt os.

Har vi nogen mulighed for at drage sagkyndig, der udfærdigede tilstandsrapporten, ansvarlig for den forkerte angivelse, eller hvordan mener I at vi er stillet?

Svar:

Kære Spørger

Tak for dit spørgsmål.

Der er flere specifikke forhold, som jeg har brug for at få oplyst, for at kunne besvare dit spørgsmål.

Jeg vil derfor foreslå, at du hurtigst muligt kontakter en BOLIGadvokat og aftaler et møde med denne, hvor I kan gennemgå sagen, herunder sagens dokumenter, sammen. På den måde kan du få en præcis rådgivning.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Danske BOLIGadvokater, Lolland Falster


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse