Andelsbolig | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Andelsbolig

11.07.2019 08:34:33

 

Spørgsmål:

Vi har for nyligt solgt en andelsbolig. Køber besigtiger bolig af 2 omgange. Der er udfærdiget vurdering af vurderingsmand i denne anføres blandt andet en post der hedder “køkkenelementer” under forbedringer. Købet gennemføres. Under salgsprocessen beder køber om at få udleveret faktura på køkkenet af vurderingsmand(en faktura, vi som sælger aldrig har set) Efter overdragelse gennemgår køber faktura, som ikke er en del af købsaftalen, men blot sideløbende udleveret, og finder nogle af de ting derpå ikke længere findes i køkkenet og kræver disse beløb godtgjort. Kan de det? Køber mener nu også køkkenet ikke har den “af sin alder forventede stand” og kræver godtgørelse herfor. Kan de det, de har trods alt haft besigtiget boligen 2 gange inden underskrift og kaldt lejligheden fin gentagende gange.. samt en vurderingsmand har foretaget en vurdering før salget. De kræves ligeledes betaling for en 6 år gammel fryser fordi den “lugter”, et blandingsbatteri der i vvs attesten er meldt som ok og altid har fungeret. Og egne 40 timers rengøring af 188kr i timen.. Jeg har fremsendt kravet til vores advokat, men denne er ikke tilbage fra ferie førend 3 uger efter køber kræver svar og ellers “vil sende sagen i retten” – hvilket jeg er ok med dog, jeg betaler gerne retmæssige krav, men det virker som om man blot skyder med spredhagl i forsøg på at tilbagekradse mest muligt..

Svar:

Kære Spørger
Hvis forbedringen af køkkenelementer er opgjort på baggrund af omtalte faktura, og hvis der er ”ting”, der sidenhen er fjernet, kan køber godt kræve at få reduceret forbedringsprisen i overensstemmelse hermed. Det gælder uanset, om I var bekendt hermed eller ej. Købers krav angående køkkenets stand virker dog mærkværdigt, og jeg finder det højest tvivlsomt, at kravet skulle kunne være berettiget.

Kravet om rengøring finder jeg ligeledes tvivlsomt. Det afhænger naturligvis af, hvad overdragelsesaftalen anfører herom. Sædvanligvis skal man blot aflevere lejligheden ryddeligt, og der er ikke krav om rengøring.

Kravene vedrørende fryseren og blandingsbatteriet kan være berettigede, men kun hvis der måtte være mangler herved. Det kan jeg i sagens natur ikke udtale mig om. Det må en sagkyndig afgøre.

Det er køberen, der har bevisbyrden for berettigelsen af sine krav. Jeg finder det højest tvivlsomt, at køber i det hele taget har berettigede krav, men uanset dette bliver det meget vanskeligt for køber at løfte bevisbyrden herfor. Jeg mener derfor, at I med sindsro kan tage imod en stævning, selv om det naturligvis er ærgerligt, at sagen ikke kan løses i mindelighed.”

Med venlig hilsen

Advokat Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse