Altanbebyggelse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Altanbebyggelse

22.09.2020 11:31:07

 

Spørgsmål:

Vores ejerforening havde drøftelse af altaner på generalforsamlingen. Vi kunne ikke komme, men tog det roligt, da det kun var drøftelse.

Umiddelbart er vi som stuelejlighed imod, pga lystab. Vores holdning er gjort klar ved tidligere generalforsamling.

Kort tid efter fik vi at vide, at de havde besluttet altanbyggeri, og vi fik 14 dage til at give tilsagn. Vi gjorde indsigelse.

Vi jar meddelt at de skal have vores samtykke. Vi vil forholde os konstruktivt.

Nu har de indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Må altanbeslutning tages op her, når der ikke har været beslutningsforslag på ordinær generalforsamling? Emnet har kun været til drøftelse. Et fyldestgørende referat er aldrig taget.

Bestyrelsen har bare konkluderet, at der var positiv stemning (de ved at vi er imod).

Vi ønsker kompensation for vores værditab pga. lysstab. De har endnu ikke svaret, ej heller sendt materiale ud.

Pga. krav fra os har de nu indhentet tre tilbud. De vil invitere en af tilbudsgiverne med til ekstraordinær generalforsamling.

Må de det? Hans tilbud er ikke besluttet.

Det kom på dagsordenen 3-4 dage før ekstraordinær generalforsamling.

Er det i orden? Det er normalvedtægten over en ejendoms vedtægter fra 1977.

Er ejendommens vedtægter et supplement?

Svar:

Kære Spørger

For at en beslutning om et altanprojekt skal være gyldig skal der være udarbejdet et beslutningsforslag med tilhørende økonomiramme.

Det vil fremgå af vedtægterne, hvor sent et forslag må fremsættes. Normalvedtægten kommer normalt ikke i spil.

Et forslag af altanopsætning skal normalt vedtaget med 2/3 flertal, og de der ikke får altaner skal ikke betale hertil.

Man kan godt invitere en tilbudsgiver til at være med på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse