Altan for alle vedtaget stuelejligheder sidenhen ikke tilbudt altan | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Altan for alle vedtaget stuelejligheder sidenhen ikke tilbudt altan

15.09.2017 11:33:18

 

Spørgsmål:

Vores andelsboligforening har vedtaget at der kan opsættes altan. Men, jeg fik kun tilbudt fransk altan, begrundet i at stuelejligheder ikke kan få altaner til stuelejligheder godkendt i kommunen. Det viser sig at det ikke passer, kommunen afslår kun altanansøgninger, hvor der ikke er fællesareal nok til det, i henhold til lokalplanen, og vores gård er meget stor. Da bestyrelsen gøres opmærksom herpå, forlanger de herefter at spørgsmålet skal tages op på en generalforsamling, da altaner til stuelejligheder vil gribe ind i fællesarealet. Kan jeg ikke støtte ret på ligebehandlingsprincippet, og den kendsgerning, at det vedtagne altanforslag allerede omfatter alle?

Svar:

Kære Spørger

Du rejser et interessant spørgsmål, som jeg ikke kan svare helt entydigt på, da det kræver viden om de faktuelle forhold.

Som du fremstiller det, vil jeg mene, at der skal meget til, førend man kan nægte stuelejlighederne de samme rettigheder til en egentlig altan.

Umiddelbart synes jeg ikke det er noget godt argument, at fællesarealerne indskrænkes herved.

Så jeg ville fastholde din opfattelse.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse