Ændring af vaskeri forhold | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ændring af vaskeri forhold

06.09.2021 09:19:03

 

Spørgsmål:

Min udlejer har lavet betaling på vores fællesvaskeri som førhen var gratis at benytte.

I min lejekontrakt står der at jeg har adgang og brugsret til fællesvaskeri.

Udlejer har ligeledes heller ikke varslet ændring og opsætning af betaling for fællesvaskeri, lige pludselig var det bare sat op og måtte selv kontakte udlejer for at forhøre mig hvordan jeg skaffer poletter til vaskemaskinen.

Han skriver så til mig at det altid har været hans intention at der skulle betalingsanlæg op for at benytte vaskeriet.

Jeg har dog boet i lejligheden i 1,5 år ca uden at skulle betale for fællesvaskeri.

Er dette lovlig gjort af udlejer og hvordan skal jeg forholde mig til dette?

Svar:

Hvis du ifølge din lejekontrakt har brugsret til fællesvaskeri, og der ikke heri fremgår noget om brugerbetaling, vil brugen af fællesvaskeriet være inkluderet i din lejebetaling.

Udlejer kan formentlig godt gøre brugen af fællesvaskeriet brugerbetalt, men i så fald er han også nødt til at reducere din lejebetaling, så dette nogenlunde udligner sig.

Det ville jeg derfor anmode udlejer om, hvis jeg var i din situation.

Imødekommer han ikke dit ønske, kan du indbringe sagen for Huslejenævnet i den kommune, hvor du bor.

Det er så sandsynligt, at Huslejenævnet enten vil bestemme, at udlejer slet ikke kan kræve brugerbetaling, eller at lejen skal reduceres på grund af indførelsen heraf.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse