Adresse hos venner | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Adresse hos venner

29.11.2018 13:24:41

 

Spørgsmål:

Hej. Kan man have adresse hos nogle venner, som er pensionister? De får ikke offentlige tilskud af nogen art og bor i eget hus. Er der problemer rent skatteteknisk for dem, som ejer ejendommen? De får ikke husleje af os.

Svar:

Kære Spørger,

Der er i udgangspunktet intet i vejen for, at du får registreret adresse hos dine venner. Du har i den forbindelse pligt til at melde flytning til folkeregisteret. Det kan med fordel gøres allerede 4 uger inden din flytning, og skal være gjort senest 5 dage efter. Det gøres nemt via borger.dk.

Der kan dog være skattemæssige konsekvenser for ejeren, såfremt der ikke betales husleje. Således bliver lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt for ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej; værdien ansættes til det beløb som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed, dog af den, når særlige forhold måtte gøre denne målestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt.

Det vil sige, at vennen vil kunne blive beskattet af en skønnet lejeværdi i tilfælde, hvor han vederlagsfrit eller for en leje, der ikke er uvæsentligt lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af lokalerne til en nærtstående.

Det vil derfor anbefales, at der færdiggøres en lejekontrakt, hvori der fastsættes en leje efter markedslejen.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse