Administratorskifte | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Administratorskifte

17.05.2022 08:12:17

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Vores mangeårige administrator (som er beboer i foreningen) vil lade sig pensionere og ny administrator (som også er beboer i andelsboligforeningen) har meldt sig.

Bestyrelsen har – ved fremsendelse af fuldmagt – meddelt vores primære bankforbindelse, at den nye administrator skal kunne disponere over foreningens konti.

Banken oplyser, at de ikke kan (vil?) give denne adgang, medmindre bestyrelsen bekræfter, at der på kommende generalforsamling stilles forslag om vedtægtsændring, som giver den nye administrator den ønskede adgang.

Vores nuværende vedtægter indeholder ikke bestemmelser/information om, at foreningen er selvadministrerende og dermed heller ikke bestemmelser om, at administrator kan disponere over konti på foreningens vegne.

Kan banken betinge sig den omtalte vedtægtsændring, som bestyrelsen jo af gode grunde kun kan bekræfte, der stilles forslag om, men ikke garantere, vedtagelse af?

Med andre ord: Findes der noget juridisk (en lov eller lign.), som omtaler et sådant krav eller er det bare noget banken “gerne vil have”?

Svar:

Kære spørger

Jeg har tidligere ikke haft problemer med bestyrelser i boligforeninger (ejer såvel som andel), der giver fuldmagt til en administrator til at have adgang til boligforeningens bankkonto. Dette uanset om der er tale om intern eller ekstern administration.

Jeg vil foreslå, at du/I kontakter banken og beder dem oplyse, på hvilket grundlag de mener, at have krav på dette.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse