AB92-forbruger | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

AB92-forbruger

09.03.2018 10:34:47

 

Spørgsmål:

Kan entreprenør opsige AB92-forbruger med den begrundelse at der er væsentlige ekstraarbejder?

Svar:

Kære spørger,

Entreprenøren kan ikke opsige AB Forbruger med den virkning, at aftalen pludselig er underlagt almindelige entrepriseretlige regler eller andre regelsæt.

Entreprenøren har dog under særlige omstændigheder ret til at ophæve entrepriseaftalen, dvs. bringe samarbejdet til ophør med det samme og kræve betaling for det udførte arbejde til dato. Det kræver imidlertid, at bygherren/forbrugeren ikke samarbejder med entreprenøren og derved gør det vanskeligt for entreprenøren at udføre sit arbejde eller opfylde sin del af entrepriseaftalen. En sådan situation kunne godt være foranlediget af, at der viser sig at være væsentlige ekstraarbejder, men det vil formentlig kræve, at bygherren/forbrugeren i en eller anden udstrækning kan drages til ansvar for, at disse ekstraarbejder viser sig nødvendige så sent i processen, at entreprenøren ikke har kunnet tage højde herfor.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse