15%-reglen | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

15%-reglen

22.03.2019 08:00:12

 

Spørgsmål:

Min mor og hendes mand (ikke min far) ejer den ejendom, hvor jeg bor til leje. Kan jeg købe mandens halvdel i frihandel til en pris, han bestemmer? Altså langt under ejendomsvurderingen, evt. halvdelen af restgælden?

Svar:

Kære spørger,

Der er ingen regler, der forhindrer en sådan overdragelse. Der kan dog være en afgiftsmæssig konsekvens af overdragelsen af hans andel af ejendommen til dig. Bemærk, at der består en pligt til at anmelde overdragelsen til SKAT, hvis der indgår et gaveelement, som er afgiftspligtig.

Udgangspunktet er, at gaver, der gives af stedforældre til stedbøn, beskattes med 15 % efter de første kr.  65.700 (2019-niveau).

Herudover gælder en såkaldt 15%-regel ved overdragelse af fast ejendom med beslægtede personer. Reglen går ud på, at man som overdragelsessum kan anvende den seneste offentliggjorte vurdering fratrukket 15 procent (der i langt de fleste tilfælde ligger væsentligt lavere end markedsprisen). Det kan således være en stor fordel for dig at benytte dig af denne regel.

Bemærk, at reglerne ændres i forbindelse med ikrafttrædelsen af det nye vurderingssystem hos SKAT, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2020. Når de nye vurderinger træder i kraft pr. 1. januar 2020, vil det være de vurderinger, der skal anvendes som grundlag, og dermed bliver “rabatten” i de fleste tilfælde ikke lige så stor som efter de nuværende regler.

Reglerne på området er meget komplekse. Derfor vil jeg anbefale jer at rette henvendelse til en advokat, som kan hjælpe med at  vurdere om 15%-reglen kan anvendes i jeres situation.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse