Total forvirring om ejerskifteforsikringer | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Total forvirring om ejerskifteforsikringer

Ejerskifteforsikringer sælges uden forsikringsrådgivning, og det efterlader især boligkøbere i problemer; kun en tredjedel af de skader, der anmeldes, bliver rent faktisk dækket.

I hushandler er ejerskifteforsikringen et vigtigt tilbud til køber. Forsikringens primære formål er at beskytte sælger mod krav fra køber. Ejerskifteforsikringen hænger sammen med tilstandsrapporten og skal dække skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, vel at mærke jævnfør de regler, der gælder i henhold til forsikringsbetingelserne. Blandt andet tages der udgangspunkt i husets alder, og forsikringen dækker derfor ikke skader, som på den baggrund er forventelige.

Tal fra F&P, Forsikring & Pension viser, at kun en tredjedel af de skader, der anmeldes, ender med at blive dækket, hvilket står i skærende kontrast til andre typer privatforsikringer, hvor 95% af de anmeldte skader dækkes af forsikringen. 

”Den lave dækningsgrad er et tegn på, at der ikke er balance mellem forventninger og dækning, og det er en særdeles uholdbar situation. Det betyder derfor, at vi som certificerede BOLIGadvokater, bruger en del tid på at rådgive køber om forsikringens indhold,” siger Niels Erlandsen, formand for Danske BOLIGadvokater.

Det er sælger, som bestiller tilbud på forsikringen, og når dette er fremlagt for køber med tilbud om, at sælger betaler halvdelen af præmien, bliver sælger ansvarsfri. Men da køber skal være med til at betale, er det køber, som i sidste ende bestemmer, om forsikringen skal tegnes, og om sælgers forsikringstilbud – som typisk er indhentet hos det billigste selskab – skal benyttes, eller om der skal indhentes et alternativt tilbud. 

”Den beslutning tages uden nogen form for rådgivning, med mindre køber har allieret sig med en uafhængig rådgiver som fx en certificeret BOLIGadvokat. Det vil sige en rådgiver, som ikke får provision på at sælge forsikringer. Købere som ikke vælger ordentlig rådgivning har derfor sjældent tilstrækkelig indsigt i begrænsninger, dækningsomfang osv.,” forklarer Niels Erlandsen.

F&P har netop fremsat forslag om en ny model for ejerskifteforsikringen. Den skal være mere forståelig, der skal være en bedre balance mellem forventninger og dækning, og endelig skal der være flere udbydere at vælge mellem.

”Det er alt sammen meget godt, og vi hilser en ny model velkommen. Det nye forslag tager bare ikke højde for det største problem, nemlig den manglende rådgivning om selve forsikringsproduktet. Danske BOLIGadvokater har udviklet et rådgivningskoncept til de boligkøbere, der vælger en Dansk BOLIGadvokat som rådgiver. Men hvad med alle de huskøbere, som ikke er opmærksomme på vigtigheden af ordentlig rådgivning? Man kunne måske derfor lægge ud med, at forsikringsbranchen tydeligt opfordrer huskøberne til at bruge en uafhængig juridisk rådgiver. Det kunne fx være en boligadvokat, der ikke må tjene penge på at henvise til et selskab frem for et andet, men som alene skal rådgive med udgangspunkt i klientens interesser,” udtaler Niels Erlandsen.

F&P præsenterede deres forslag til ny forsikringsmodel ved en konference på Christiansborg den 24. november. Blandt deltagerne var der enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal finde en løsning, der sikrer forbrugerne både som sælgere og købere af en bolig. Danske BOLIGadvokater er klar til at bringe foreningens erfaringer ind i arbejdsgruppen.

”Der har været udfordringer med ejerskifteforsikringer gennem mange år, og det må branchen simpelthen kunne gøre bedre. Nu må det være tid til at få skabt balance mellem forbrugernes forventninger og forsikringsdækning og finde frem til et produkt, der sikrer både køber og sælger, og som ikke mindst sikrer, at køber får en individuel og uafhængig rådgivning målrettet den pågældende handel,” understreger Danske BOLIGadvokaters formand.

Erfaringerne fra BOLIGadvokaterne viser, at man sagtens kan skabe denne balance ved at sikre, at huskøberne bliver opmærksomme på vigtigheden af god og ikke mindst uafhængig rådgivning, når de foretager familiens største investering. 

”I min egen rådgivning informerer jeg grundigt om ejerskifteforsikringen, og jeg har hidtil ikke haft sager, hvor boligkøberne ikke har forstået ejerskifteforsikringens dækning. Til gengæld har jeg købere, som ikke stoler blindt på tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen. I stedet går de – i samråd med mig – ofte i dialog med sælger og byggesagkyndige om de faktiske forhold, allerede inden købet, og det stiller dem langt bedre,” slutter Niels Erlandsen.


TILBAGE