Pas på med asbest i de populære 60’er -og 70’er-huse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Pas på med asbest i de populære 60’er -og 70’er-huse

Huse fra 60’erne og 70’erne er populære, fordi de ofte har en god rumfordeling og masser af kvadratmeter, men som boligkøber skal du holde dig for øje, om der er anvendt asbest. Der er skrappe krav til både nedtagning og bortskaffelse.

Mere end 100.000 danskere bor i huse med asbesttage – det gælder især huse fra 60’erne og 70’erne, hvor eternittag med asbest var almindeligt, og da levetiden for et sådant tag er på 40-60 år, er det efterhånden tid til at få skiftet de fleste asbesttage, hvis udløbsdatoen ikke allerede er overskredet. Asbest er dog særdeles sundhedsskadeligt, når man begynder at arbejde med det, og derfor gælder skrappe regler på området. Lovgivning, der efter planen bliver yderligt strammet i løbet af det kommende års tid. Det betyder, at du som boligejer ikke bare uden videre kan gå i gang med tagudskiftning og bortskaffelse af det gamle tag.

Forvirrende regler

Hvis du som privatperson fjerner og bortskaffer asbesttag, skal du være opmærksom på, at der er en række begrænsninger for, hvordan du arbejder med det, og hvor meget asbestaffald, du må aflevere på genbrugspladsen. Indendørs må du ikke selv gøre noget ved de asbestholdige materialer, medmindre du har gennemgået en særlig fire dages uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet.

”Som privatperson må du fjerne hele plader, men du må ikke selv fx montere ovenlysvinduer eller solceller, male, slibe eller rense taget, ligesom hele plader ikke må kastes ned på jorden, da asbeststøv kan hvirvle op. Al arbejde med asbest skal desuden anmeldes til kommunens minimum 14 dage før, arbejdet påbegyndes, og det er dig som boligejer, der har ansvar for indberetningen,” understreger Tina Bach, næstformand i Danske BOLIGadvokater.

Hun uddyber:

”Asbest er altså generelt en kompliceret størrelse, og det betyder også, at det kan være en bekostelig affære, hvis du køber et hus, hvor det viser sig, at der er asbest enten i boligen eller på grunden, fordi asbestholdigt materiale tidligere er håndteret forkert. Derfor anbefaler vi altid en uvildig rådgiver, der kan hjælpe med at sikre alle forhold omkring boligen, eventuelt en nedsættelse af prisen. Vi anbefaler altid et advokatforbehold, så alle aspekter kan undersøges, inden overtagelse.” 

Hjælp at hente i tilstandsrapport?

Overvejer du at købe en bolig fra før 1990, hvor der er sandsynlighed for forekomst af asbest, er det nærliggende at vende sig mod tilstandsrapporten. Fra oktober 2022 indgår der også et såkaldt opmærksomhedspunkt om asbest i alle tilstandsrapporter i Danmark, så: ’nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer’. Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

”Man skal dog altid være ekstra årvågen, når det gælder tilstandsrapporten. At der ikke er oplysninger at finde om asbest deri, er ikke det samme som, at der ikke kan være asbest i boligen. Det betyder blot, at sælger ikke har ’kendskab” til det’,” understreger Tina Bach.

Ny lovgivning

Ifølge det nyeste lovforslag, som efter planen træder i kraft ved næste årsskifte, må nedrivning af asbestholdigt materiale kun udføres af virksomheder, der er autoriseret til det af Sikkerhedsstyrelsen. Som reglerne er nu, skal en virksomhed, der udfører asbestarbejde, ikke have autorisation, og det betyder, at alle i princippet kan udføre asbestarbejde. Men det skal altså ikke være tilladt fremover, hvor det samtidig skal det koste en virksomhed mellem 20.000 og 30.000 kr. i bøde, hvis den for eksempel reklamerer med, at den kan udføre nedrivning af asbest – uden at have den nødvendige autorisation.  

”Det stiller større krav til husejerne, der skal kunne gennemskue, om virksomheden er autoriseret, og det er også muligt, at det kommer til at have indflydelse på priserne,” slutter Tina Bach. 


TILBAGE