Rådgiverportalen

Andelsbolighajen nærmer sig udryddelse

Det skal være lettere og mere trygt at handle andelsboliger. Derfor er jagten nu gået ind på andelsbolighajerne. Våbnet er et nyt lovforslag fra boligminister Carsten Hansen, der skal forhindre spekulation i andelsværdien i forbindelse med stiftelser af andelsboligforeninger. Danske BOLIGadvokater er glade for tiltaget, og ser det som et skridt i den rigtige retning for andelsboligmarkedet.

 

Jubel over karensperiode – ministeren har hørt efter
Stiftelser af andelsboligforeninger har længe været præget af spekulation i en hurtig ændring af andelsværdierne efter stiftelsen. Priserne på mange andelsboliger er derved blevet skruet i vejret uden at tage hensyn til boligernes reelle værdi. Ministerens lovforslag søger at modvirke den tendens ved at fastlåse andelsværdien i foreningernes tre første år. “Vi har arbejdet hårdt for en sådan karensperiode, så det glæder os, at ministeren har lyttet til os”, siger formand i Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

 

Øget information er godt – men må ikke blive en sovepude for køber
Lovforslaget har yderligere det mål, at der skal skabes sikkerhed for, at køberne får det fornødne informationsgrundlag, når de skal træffe beslutning om køb af en andelsbolig. “Ministeren har arbejdet for fuld indsigt i dokumenter på andelsboligmarkedet, og det må vi rose ham for. Men fuld forståelse af den givne information er noget ganske andet, og dokumenter i andelsbolighandler er – ligesom i ejerbolighandler – svært tilgængeligt materiale for de fleste. Derfor er det af stor betydning, at køberne sørger for at få uafhængig rådgivning om konsekvenserne af indholdet i de dokumenter, som modtages. Køber står jo selv med ansvaret, hvis han har modtaget information, men ikke forholdt sig til betydningen heraf “, siger Jan Schøtt-Petersen.

Et skridt i den rigtige retning
“Ministerens lovforslag er absolut et skridt i den rigtige retning for andelsboligmarkedet. Lovforslaget vil give mere ensartede informationskrav til alle andelsboligforeninger, og det gavner både købere og sælgere. Et af problemerne i andelsboligbranchen er jo netop en mangel på fælles retningslinjer og information. Men vi mangler stadig at se, hvordan loven udmøntes i praksis. Når boligministeren har udformet de konkrete regler og tiltag, må vi vurdere, hvorvidt de vil virke efter hensigten”, siger Jan Schøtt-Petersen.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

 


TILBAGE