Vandbidrag | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Vandbidrag

26.06.2017 13:16:34

 

Spørgsmål:

Vi bor til leje i et privat hus. Vi betaler et aconto beløb på 1.000 kr pr måned.
I lejekontrakten står der er det er vandbidrag. Der står også at udlejer leverer vand til lejemålet, og at udgiften fordeles på grundlag af individuelle målere.
Ydermere står der at skatter og afgifter indgår i lejen.
Jeg har nu efter at have snakket med vores vandværk fundet ud af, at vi har betalt ALT for meget aconto.
Jeg kontaktede vores udlejer igår, og fik svar tilbage at vi selvfølgelig skal betale for forbrug, vandafledningsafgift -men så ydermere også for spildevand.
Er det rigtigt?
Jeg har aldrig været ude for at skulle betale for dette de andre steder jeg har boet til leje.

Svar:

Kære Spørger

Det er rigtigt. Lejer er forpligtet til at betale for alle afgifter m.v., som afledes af vandforbruget, herunder også spildevandsafgift.

Bemærk, at udlejer har pligt til at udarbejde et årligt vandregnskab til jer. Regnskabet skal fremsendes til lejer senest 4 måneder efter vandregnskabsårets afslutning. I har ret til at gennemgå bilagene til vandregnskabet, hvis I ønsker det.

I kan læse nærmere om jeres rettigheder i lejelovens kapitel VII.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse