Sammenlægning af to andelsboliger | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Sammenlægning af to andelsboliger

29.11.2018 13:36:11

 

Spørgsmål:

Vi vil gerne sammenlægge 2 lejligheder i en lille andelsforening, som består af 3 beboelseslejligheder. Dvs., at foreningen reelt kommer til at bestå af to lejligheder. – Kan det rent lovgivningsmæssigt lade gøre? – P.S. Ifølge vores vedtægter fremgår det, at foreningen består af mindst 3 andelshavere. Det kan vi godt få til at gå op, da foreningen vil bestå af et ægtepar (2 andelshavere) og en tredje andelshaver.

Svar:

Kære spørger

Sammenlægning af andelsboliger er som udgangspunkt underlagt foreningens beslutning. Står der ikke noget i vedtægterne, kan sammenlægning kun vedtages på generalforsamling med kvalificeret flertal. Det er endvidere op til foreningen hvorledes sammenlægning kan ske.
I kan ændre vedtægterne med det angivne vedtægtsmajoritetskrav.

Derudover gælder der ved visse lejlighedssammenlægninger, at de skal godkendes af den kommune som andelsboligforeningen ligger i.

Jeg vil foreslå dig at forelægge foreningen spørgsmålet om sammenlægning samt at kontakte kommunen, for så vidt angår evt. bygningsmæssige krav vedrørende sammenlægning.

Med venlig hilsen
Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse