Salg til et selskab | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Salg til et selskab

27.01.2016 13:34:10

 

Spørgsmål:

Hej Vi har en køber af en andel. Han vil gerne købe andelen i sit selskab. Vi har ændret vores vedtægter så det er lovligt at leje sin andel ud, hvilket ny køber også ønsker at gøre. men er det lovligt at et selskab ejer en andel?

Svar:

Kære spørger

Der er principilet intet til hinder for, at et selskab ejer en andel i en andelsboligforening. Ifølge Andelsboligforeningslovens § 2, stk. 4 gælder følgende:

Som medlem af en andelsboligforening kan kun optages den, der har eller i forbindelse med optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.

Du bør dog sikre dig, at der intet er i boligforeningens vedtægter, der hindrer dette, og du kan eventuelt spørge bestyrelse og/eller administrator.

Det kan dog af andre grunde være uklogt at erhverve andelen i et selskab, herunder skattemæssige grunde.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse