Renovering af privat vej | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Renovering af privat vej

07.11.2019 09:56:00

 

Spørgsmål:

Jeg bor på en privat fællesvej, hvor vi påtænker at renovere vejens belægning. Det vil koste ca. 150.000 (ca. 12.500 pr husstand). Vi har et formaliseret vejlaug som kan sidestilles med en forening, men vedtægterne er meget gamle og beskriver ikke vores forpligtigelser særlig godt.

Vi skal selvfølgelig have det op til den årlige generalforsamling. Men her kommer så mine spørgsmål:

Hvis flertallet beslutter at gennemfører renoveringen, kan enkelte husstande så påtvinges også at betale?

Vi er 12 husstande. Hvor mange skal deltage i generalforsamlingen før at vi kan stemme et sådan forslag igennem?

Er det med simpelt flertal eller 2/3 at de fremmødte?

Svar:

Kære Spørger

Nu kender jeg ikke jeres vedtægter, men hvis der er tale om alm. vedligeholdelse bør det være tilstrækkeligt af ½ af de fremmødte stemmer for forslaget.

Da medlemskabet af Vejlauget formentlig ikke er obligatorisk/tvungent, kan bidraget for de øvrige på vejen ikke opkræves mod ejernes vilje.

Men forpligtelsen til at vedligeholde vejene gælder jo for alle berørte grundejere.

Så det kan blive et spørgsmål om at kræve betaling alligevel, evt. ad rettens vej.

I bør skrive ud til alle, så man er orienteret om de kommende udgifter.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse