Inventar | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Inventar

30.10.2018 15:30:50

 

Spørgsmål:

Vi er ved at skulle skrive under på købsaftale med overtagelse pr 1/12. Der er aftalt med sælger, at inventar bliver stående i huset. Men sælgers mægler siger, at det ikke kan skrives i papirerne, at inventar medfølger, fordi det så skal vurderes af en kreditforening og dermed ændre i købsprisen for huset. Er det korrekt, at der ikke “bare” kan skrives i købsaftalen at indbo i form af møblement medfølger ved overtagelse?

Svar:

Kære Spørger,

Jeg forstår spørgsmålet således, at I som et led i købsaftalen har aftalt med sælger, at I overtager sædvanligt indbo. Hvis der er tale om et fritidshus er det fast praksis, at man overtager sådant sædvanligt indbo.

Hvis der er tale om sædvanligt indbo, herunder eventuelt hårde hvidevarer, er der ikke noget problem i at indskrive dette i købsaftalen.

Begrænsningen i muligheden for at indgå særlige aftaler vedrørende “inventar” fremgår af tinglysningslovens § 38, hvorefter der ikke kan indgås særskilt aftale vedrørende ejendommens udstyr/installationer, når disse er “indlagt” i ejendommen også populært udtrykt ved, at de er “mur- og nagelfaste”. I sådanne tilfælde er udstyret/installationerne omfattet af pantet i ejendommen og man kan ikke indgå særlige aftaler herom. Dette synes imidlertid ikke at være situationen i jeres beskrevne tilfælde, hvorfor der ikke vurderes at være hindringer for at foretage selvstændig regulering af ejendomsretten til indboet i købsaftalen.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse