Hvad sker der med en andelsboligforenings opsparing? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvad sker der med en andelsboligforenings opsparing?

04.10.2019 11:47:16

 

Spørgsmål:

Hej, I mine tanker omkring valg af boligform, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem formuen i en andelsboligforening tilhører ? Der udloddes vel ikke ? Jeg tænker på , at hvis man nu har en andelsboligforening som er gældfri, og med fine velholdte andele hvor der ikke bruges særligt mange penge på vedligehold og fornyelser, der vil foreningens formue, vel stille og roligt vokse ? Altså hvis der nu ikke er flere tage eller køkkener der skal udskiftes, og foreningen har 20 millioner i formue, hvad sker med disse penge ? Står de bare og står, eller er det ikke muligt at opbygge så stor en formue ?

Svar:

Kære Spørger

En andelsboligforenings formue opgøres efter nettoformuemetoden. Nettoformuemetoden opgøres som værdien af foreningens aktiver med fradrag af foreningens passiver efter almindelige regnskabsmæssige principper. Når du herefter i nedenstående spørger til hvad der sker med en forenings “formue” skal man have for øje, at denne i hovedtræk oftest vil bestå af både anlægsaktiver (hvor værdien af foreningens ejendom er den væsentlige) og den likvide opsparing foreningen måtte have oparbejdet, hvorfra skal fradrages passiver (hvor lånene sædvanligvis udgør langt den overvejende del). Måtte en andelsboligforening som i dit eksempel herefter have en formue på kr. 20 mill., vil dette som langt overvejende hovedregel været bundet op i værdien af foreningens ejendom og således ikke likvide beholdninger. Måtte de likvide beholdninger således blive væsentligt høje, kan det forventes, at man nedsætter den løbende boligafgift.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse