Hvad forstås ved byggeår? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvad forstås ved byggeår?

25.10.2022 11:51:30

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Hvad forstår man ved byggeår?

Vi har købt et hus, hvor det fremgår af salgsmaterialet samt købsaftale, at “villa er fra 2017” og der står ligeledes “byggeår” 2017.

Imidlertid oplyser entreprenøren, at de har leveret huset tilbage i 2015 til sælger.

Vi har spurgt ind til dette forhold overfor ejendomsmægler og hun oplyser nu, at det er sælgers oplysninger og at de ikke var bekendt med dette.

Hun oplyser nu, at ved byggeår skal vi forstå det tidspunkt, hvor huset er ibrugtaget.

Det fremgår af energimærket, at byggeår er 2015.

Skulle det derfor ikke fremgå af salgsmateriale mv., at huset er fra 2015, men først ibrugtaget i 2017?

Svar:

Kære Spørger

Byggeår defineres af BBR – Boligoplysninger som: ”Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens “omtrentlige alder”. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første)”.

At byggeåret i salgsmaterialet er anført som året, hvor ejendommen blev ibrugtaget, kan derfor ikke anses for at være forkert.

Hvis energimærkningen i øvrigt anfører at byggeåret er 2015, og det fremgår af købsaftalen/salgsopstillingen, at villaen er fra 2017, gives køber – dog indirekte – oplysninger i salgsmaterialet om, hvornår byggeriet blev hhv. udført og ibrugtagningsåret.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger kan Kommunen kan formentlig fortælle jer – som aktuelle ejere af ejendommen – hvornår kommunen modtog sælgers eller entreprenørens orientering om byggeriets påbegyndelse, tidspunktet for hvornår der skete færdigmelding af huset, og hvornår Kommunen meddelte ibrugtagningstilladelse.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse