Godkendelse af ny andelshaver | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Godkendelse af ny andelshaver

26.05.2015 15:12:09

 

Spørgsmål:

X har ikke opfyldt sin bopælpligt i foreningen. Lejligheden har i flere år været udlejet til Xs børn. Nu er X blevet stillet det krav at opfylde bopælspligten eller sælge lejligheden.
X vil gerne sælge til sine børn (hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne). Der har været mange klager over børnene – bl.a. over støj og misvedligeholdelse af fælles arealer, som strider imod vores husorden. Er det en saglig nok grund til at nægte børnene som nye andelshavere?
I vedtægterne står der bare at nye andelshavere kan nægtes og at de skal i så fald have en skriftlig begrundelse
.

Svar:

Kære spørger

Bestyrelsen kan nægte godkendelse af en ny andelshaver ud fra saglige og anerkendelsesværdige grunde.

Det er efter min opfattelse ikke muligt at nægte godkendelse i den foreliggende situation. Er der tale om gentagne og grove husordensovertrædelser, hvor der tidligere er tildelt advarsler, må man bringe sanktioner i anvendelse over for den sælgende andelshaver og ikke kæde dette sammen med godkendelse i en overdragelsessituation.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Advokat (L) · Certificeret BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse