Gammel hegnssag | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Gammel hegnssag

13.07.2016 14:33:27

 

Spørgsmål:

Vi har for et par måneder siden underskrevet købsaftalen på vores nye hus, som vi endnu ikke har overtaget. I forbindelse med fremvisning af huset, lægger min svigerfar mærke til hegnet, der står i skel ind mod den ene nabo. Grundene på vejen har en væsentlig højdeforskel og hegnet skråner rigtig meget ind over naboens grund og er generelt dårligt sat op. Han spørger ejendomsmægleren, om der er noget med det hegn, om det ikke skal skiftes og gør opmærksom på, at jorden let kan bryde sammen under det. Ejendomsmægleren fejer det af vejen og hun mener bestemt ikke, at der noget galt med hegnet. Vi har nu modtaget et brev fra sælgers advokat om, at naboen har henvendt sig til ejendomsmægleren og gjort opmærksom på, at der findes en gammel hegnssag vedr. selvsamme hegn. Sagen er fra 1999 og vedrørte en tidligere ejer af vores hus. Denne ejer blev pålagt at skifte hegnet ud, men det gjorde han bare aldrig! Nu venter vi på at finde ud af, om naboen vil anlægge en ny sag og denne gang imod os, selvom vi i princippet intet har med sagen at gøre. Vi vil tage en dialog med naboen og håber på, at vi kan blive enige om en løsning. Men mit spørgsmål er så: Har vi krav på erstatning fra ejendomsmægleren, når vi faktisk gjorde opmærksom på hegnet? Selvom vi ikke har dette på skrift? 

Svar:

Kære AK

Det kan være muligt, at I vil kunne rette et erstatningskrav mod ejendomsmægleren.

Udgangspunktet i dansk ret er, at der kan fremsættes et erstatningskrav for tab, såfremt man kan konstatere, at der er handlet ansvarspådragende. I nærværende sammenhæng vil det sige, at ejendomsmægleren ikke har overholdt sin pligt til at informere jer om vigtige forhold ved ejendommen. Det godt tyde på, at ejendomsmægleren har tilbageholdt information som I burde have været orienteret om, inden I købte ejendommen.

Det skal dog kunne bevises, at ejendomsmægleren har været bekendt med denne information, da I forhørte jer om problematikken, før kravet kan rejses. I nærværende sag vil det derfor lette jeres byrde, hvis sælgers advokat kan/vil bekræfte, at ejendomsmægleren er blevet orienteret om forholdet.

Hvis naboen ender med at rejse sag mod jer, vil omkostninger forbundet hermed kunne dækkes igennem en retshjælpsforsikring, som typisk er tilknyttet husforsikringen.”

Med venlig hilsen

Jesper Graff
Danske BOLIGadvokat, København

 

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse