Færdselsret | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Færdselsret

28.08.2019 12:46:20

 

Spørgsmål:

Min nabo´s ejendom er en udstykning fra min ejendom tilbage i 1962. I den forbindelse er der indført en servitut i skødet, som giver ejeren af min ejendom færdselsret på naboejendommens indkørsel, da det er den eneste adkomstvej til min landejendom´s lade. Den forrige ejer af naboejendommen har imidlertid opført en gitterport i indkørslen, som normalt er aflåst. Dette har jeg protesteret imod og forlang udleveret en nøgle, så jeg frit kan benytte færdselsretten, når jeg har behov. Min tidligere nabo har imidlertid ikke udleveret en nøgle og har netop solgt sin ejendom.. Kan jeg pålægge min nye nabo at nedtage gitterporten?

Svar:

Kære spørger

Om du kan pålægge din nye nabo at nedtage gitterporten afhænger af, om servitutten giver hjemmel hertil. Det skal I så fald fremgå af servitutten – eventuelt ud fra en fortolkning heraf – at du har ret til at kræve noget sådan. Formentlig er servitutten tavs herom, og I så fald har du ikke ret hertil, men din nabo må i sagens natur ikke afskære dig muligheden for at benytte færdselsretten. Det gælder også den nye nabo. Det betyder, at du vil have ret til at få udleveret en nøgle til porten, så du uhindret kan benytte færdselsretten ved behov.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse