Bliver begge smidt ud hvis én ønsker at flytte? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Bliver begge smidt ud hvis én ønsker at flytte?

23.09.2014 15:00:21

 

Spørgsmål:

Hej,

Min veninde og jeg står i den situation, at den ene af os ønsker at flytte fra vores fælles lejlighed, mens den anden ønsker at forblive boende.
Vores ejendomsadministration stiller sig lidt på bagbenene over for dette, og jeg ønsker at vide, hvad vores rettigheder er, og om der er evt paragraffer/punkter i loven, som vi kan referere til for at argumentere vores ret!

Det skal nævnes, at vi flyttede ind på lejemålet sammen for 5,5 år siden, og at vi begge står på lejekontrakten som juridiske lejere med samme rettigheder.

Yderligere vil jeg lige nævne en telefonsamtale med administrationen sidste år, hvor administratoren oplyste, at den ene kunne blive boende, hvis den anden flyttede ud. Dette nægter administratoren, og da jeg desværre ikke har det på skrift, har dette vel næppe indflydelse på noget? (Og er formentlig kun til frustration, når de nægter dette?).

På forhånd mange tak.

Svar:

Kære spørger,

Grundlæggende er der tale om et debitorskifte på lejersiden, da I begge står som lejere, og det kræver derfor samtykke fra kreditor, dvs. udlejer, medmindre andet følger af lejekontrakten.

Imidlertid følger det af lejelovens § 77 a, at såfremt parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en lejlighed, der har tjent som fælles bolig. Det er ikke et krav, at der har været tale om et egentligt ægteskabeligt samliv, men der skal være tale om fælles husholdning og livsførelse m.v., i et sådant omfang, at der har været en sådan nær tilknytning, at fraflytning reelt er udtryk for ophævelse af et samliv, og ikke kun et bofællesskab, uanset om parterne har været tæt knyttede til hinanden og uden begrænsninger har delt brugsretten til det lejede.

Hvad angår det mundtlige tilsagn fra udlejer, vil udlejer som udgangspunkt være bundet af dette, men det vil være svært at bevise denne påstand.

Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning med ejendomsadministrationen, vil jeg anbefale jer at tage kontakt til en lokal advokat.

Med venlig hilsen,
Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse