BBR-tal | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

BBR-tal

25.08.2017 12:50:23

 

Spørgsmål:

Vi har købt et hus med overtagelse d. 1. oktober 2017.

Huset er på 161 m2 jf. BBR. Da vi fik købsaftalen retur, underskrevet af sælger, blev vi gjort opmærksom på følgende “Vi skal desuden gøre køber opmærksom på at boligarealet formentligt er 30 kvm større end anført på BBR, køber bekendt med at hvis BBR arealet ændres vil det have indflydelse på beskatningen og derved den månedelige ejerudgift.

Køber kan ikke efterfølgende gøre krav mod sælger eller dennes ejendomsmægler i denne forbindelse.”

Vi blev oplyst at denne viden var fremkommet idet en anden køber til huset havde en byggesagkyndig som havde konstateret dette – og som om sælger intet anede herom.

Vores advokat erklærede handlen for endelig uden indsigelser fsva. de ekstra m2 og følgerne heraf, men efterfølgende har vi konstateret at sælger i sin villaforsikring (fra 2015) har forsikret et boligareal på 193 m2 – noget tyder altså på at sælger udmærket har vidst at huset er større end BBR.

Vi er rigtig glade for at have fået ekstra m2 “foræret”, men det er en lille udfordring ift. ejerskifteforsikringen.

De fra ejendomsmæglerne fremlagte ejerskifteforsikringstilbud er ugyldige, og vores forsikringsselskab siger at vi skal få lavet en allonge til tilstandsrapporten omkring de ekstra m2, således at de kan lave et gyldigt tilbud.

Der er således omkostninger til den byggesagkyndige, og den faktiske halve ejerskifteforsikringspræmie som sælger skal betale som en del af huseftersynsordningen er højere end tilbuddet indhentet af mægleren.

Kan vi insistere på at sælger betaler en halv-ejerskifteforsikringspræmie svarende til det korrekte areal – og at de dækker udgiften til allongen?

Svar:

Kære spørger

Hvis sælger har givet forkerte oplysninger overfor ejerskifteforsikringsselskabet  og jer (hvilket noget tyder på) – eller mægler har gjort det på sælgers vegne – burde sælger afholde omkostningen til en korrekt oplysning om m2 (en allonge til tilstandsrapporten)og en evt. forøgelse af ejerskifteforsikringspræmien.

Måske burde sælger pålægges den fulde fordyrelse og ikke kun den normale sælger-andel(halvdelen).

Forholdte skal afklares snarest og i god tid inden overtagelsen.

Tal med jeres boligadvokat – eller hvis I ikke har en sådan knyttet til købet p.t. så vil jeg anbefale, at I drøfter den konkrete problemstilling med en boligadvokat.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hilerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse