Overskud ved salg af fast ejendom | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overskud ved salg af fast ejendom

23.09.2014 14:56:16

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg bor på nuværende tidspunkt i et selvejet hus, og jeg planlægger at købe et hus til istandsættelse, hvor jeg selv vil stå for en betydelig del af istandsættelsen. Planen er at det til mig selv og min familie, men vi vil ikke sælge før vi køber, og der findes derfor det også det mulige udfald, at det bliver solgt til tredje part uden, at jeg selv når at bo i det.

I så fald kan jeg forstå, at et evt. overskud er skattepligtigt, men jeg ved også, at ens udgifter til istandsættelsen samt nogle købs og salgs udgifter kan trækkes fra overskuddet. Jeg kan så også læse mig til, at man også, hvis man ikke er ingeniør/håndværkermæssigt faguddannet, kan trække sin egen arbejdskraft fra. Men jeg har ikke kunnet finde noget information om hvordan man beregner det, og hvordan man skal "bevise" det osv?

Tænkt eksempel i runde tal: Hvis jeg køber et hus til 1.000.000 og sælger det for 2.500.000. Men jeg har så istandsat det til en værdi af 1.000.000 hvis jeg skulle have håndværkere til at lave det hele, men jeg har lavet meget selv og har derfor kun brugt 700.000 og arbejde for de resterende 300.000 har jeg selv lavet.
Skal jeg så betale skat af 800.000 eller 500.000 og hvordan skal jeg bevise det for SKAT?

Svar:

Kære spørger,

Som udgangspunkt er evt. overskud ved salg af fast ejendom skattefrit, såfremt man selv har beboet ejendommen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, også kaldet parcelhusreglen.

Hvis man ikke har beboet huset, så vil det evt. overskud være skattepligtigt.

Såfremt du skal svare skat ved salget af din fasteejendom, følger det af nettoindkomstprincippet, at de omkostninger du har haft i forbindelse hermed, vil være fradragsberettiget, jf. statsskatteloven § 6, litra a. I denne forbindelse følger det af litteraturen samt af retspraksis, at egen arbejdskraft som udgangspunkt ikke kan trækkes fra, da beregningen heraf vil være svært at bevise ud et objektivt grundlag. Jeg vil dog anbefale dig at tage kontakt til SKAT, inden du iværksætter projektet for at få konkret vejledning omkring den nødvendige dokumentation.

Med venlig hilsen,
Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse